Expertgroep Kwalitijd 

                     Kwaliteit van deze tijd

 

 Expertgroep Kwalitijd

De Expertgroep Kwalitijd is een netwerkorganisatie onder aanvoering van Cathy Snel, die deel uitmaakt van E3 Bedrijfssystemen. Zij bestaat uit een groep zelfstandige professionals met veel kennis en expertise van kwaliteitssystemen in de gezondheids-, zorg- en welzijnssector. Zij onderzoeken, waarderen en beoordelen kwaliteit. Zij zijn in staat een brug te slaan tussen leef- en systeemwereld. Hierdoor wordt kwaliteit beter herkend en beleefd.

 

 

 

  Onderzoek, certificatie                    en ontwikkeling

Kwaliteitsonderzoeken op maat: interne en externe audits; inspectieonderzoeken; incidenten- en calamiteitenonderzoeken; voorzitterschap. We ondersteunen en coachen kwaliteitsmedewerkers en organisaties. Mogelijkheid tot certificatie op o.a. ISO-9001 en HKZ, al dan niet geaccrediteerd. Wanneer we onderzoeken uitvoeren onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie, werken de auditoren volgens het kwaliteitssysteem van een certificatie-instelling (sinds 2015 Certiked, referentie C136). We blijven in gesprek met organisaties, professionals, vakgenoten en klanten o.a. via onze sleutelsessies en expertmeetings. We doen onderzoek en tevredenheidsmetingen. Bijdragen aan de doorontwikkeling van het vakgebied.

 

 

 

  Visie en Methoden

Kwaliteit is verbinding leggen tussen leefwereld van de klant en de werkorganisatie van de medewerker cq. systeemwereld van de organisatie. Kwaliteitsprincipes zijn als geen ander, in tegenstelling tot normenkaders, een passend instrument om organisaties te focussen op kwaliteit en hierop 'in control' te blijven. De vraagstelling bepaalt de onderzoeksmethodiek.

 Nieuwsbulletin 

Per 1 oktober 2015 heeft de IGZ bepaald dat bij de behandeling van calamiteiten, indien er sprake is van overlijden, een commissie of onderzoeksteam moeten worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.   

Persoonscertificatie voor kwaliteitsprofessionals

 

 

Kansen met ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001:2015 

Wat is er veranderd?

De nieuwe ISO9001:2015 laat een paar opvallende verschuivingen zien:

  •  geeft inzicht in de context van uw organisatie
  •  legt meer nadruk op leiderschap
  •  benadrukt het risicomanagement
  •  heeft als voordeel dat het minder detaillistisch is en geeft u meer vrijheid in registratie en documentatie

ISO 9001:2015 biedt u een goede kans om uw kwaliteitssysteem echt te laten aansluiten op de wensen van uw klanten en organisatie.

Wilt u meer informatie klik op de link van NEN.nl. U kunt ook contact met ons opnemen.

Samen sleutelen aan kwaliteitsvraagstukken

Cathy Snel organiseert van tijd tot tijd kleinschalige, vooral interactieve meetings over actuele kwaliteitsvraagstukken binnen de gezondheids-, zorg- en welzijnssector. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar antwoorden hierover en met anderen in gesprek wil gaan.Meer informatie vindt u hier op de site van E3 Bedrijfssystemen.

De volgende sleutelsessies vindt plaats op:

  • Donderdag 17 mei van 18.00 u -20.00 u